info@sarmat.cz

23.2.2016

pump65-shh

ŠKODA DOOSAN (konečný zákazník Vaxjo, Švédsko) (2014)

Technical Description

Type of pump: 65-SHH-250-16-DU
Service: condensate pump
End user: Vaxjo, Sveden

Conditions of service

Capacity: 57 m3/h
TDH: 53 m
Speed: 1475 rpm
Power: 17,8 kW
Temperature: 57,5 °C

 

vyvinuté a vyrobené v S ARMAT