info@sarmat.cz

Společnost SARMAT působí v oblasti prodeje a odborného servisu armatur už více jak 20 let.
Široké portfólio produktů zahrnuje různé druhy armatur, včetně ventilů, šoupátek, klapek, kohoutů a dalších typů se specifickým využitím.

 

Ventily

Armatury, které jsou vhodné zejména pro menší světlosti potrubí, kde médium protéká jedním směrem. Přítok média je uzavřený kuželkou, která je na vřeteni volně otočná.

Variace provedení ventilů:

 • Uzavírací ventily zabezpečují uzavření průtoku média v potrubí
 • Regulační ventily slouží k regulaci množství pracovní látky, kuželka je obvykle parabolická
 • Zpětné ventily zabraňují zpětnému průtoku pracovní látky. Osa kuželky musí být vždy ve svislém směru
 • Pojistné ventily se používají na zabránění stoupání vnitřního přetlaku média v potrubí
 • Redukční ventily udržují redukovaný tlak média na výstupní straně ventilu na konstantní úrovni.

 

Šoupátka

Druh armatur vyznačující se malým ztrátovým součinitelem. Vhodné jsou pro větší světlosti potrubí, kde médium protéká oběma směry, pro husté a viskózní kapaliny a pro nečisté pracovní látky. Průtok média je uzavíraný klínem.

Variace provedení šoupátek:

 • víková pro malé a střední tlaky, třmenová pro střední tlaky, s tlakotěsnícím víkem pro PN100 a výše a pro vysoké teploty, nožové pro husté látky.
 • Víková šoupátka se používají k uzavření průtoku médií tam, kde je nutná malá stavební výška. Vřeteno má závit uvnitř tělesa, není stoupající, takže není viditelný stav otevření, resp. zavření.
 • Třmenová šoupátka uzavírají průtok médií v případech, kde není závadou jejich větší stavební výška. Vřeteno má závit mimo těleso, je stoupající, takže není vystavené chemickému působení a vlivům nečistot pracovní látky.
 • Nožová šoupátka jsou vhodná na uzavření průtoku hustých médií, například celulózy či kalů.

 

Klapky

Typ armatur, které uzavírají průtok média diskem (talířem).

Variace provedení klapek:

 • Uzavírací pro uzavření průtoku médií, zpětné pro ochranu zařízení proti zpětnému proudění médií, koncové pro ukončení výtoků do volného odpadu.
 • Uzavírací klapky uzavírají průtok médií v případech, kde se vyžaduje krátká stavební délka. Uzavíracím orgánem je disk (talíř) klapky, uložený pevně na otočném hřídeli.
 • Škrtící klapky slouží k regulaci průtoku médií v čerpadlech, kde se vyžaduje krátká stavební délka. Uzavíracím orgánem je taktéž disk (talíř) klapky, který je pevně uložený na otočném hřídeli.
 • Zpětné klapky zabraňují zpětnému průtoku a zpětnému rázu v potrubí. Nejsou uzavíracími armaturami.

 

Kohouty

Tento druh armatur má všeobecné použití díky rychlé manipulaci, montáži do každé polohy a malým tlakovým ztrátám.

Variace provedení kohoutů:

 • Kulové kohouty jsou vhodné na montáž do každé polohy, přičemž rozlišujeme 3 druhy:
  • Jednodílné kulové kohouty se nedají rozebrat, mají svařenou konstrukci a nevyžadují žádnou údržbu.
  • Dvojdílné kulové kohouty se používají při jednosměrném průtoku média, jsou rozebratelné a těleso mají složené z dvou dílů.
  • Trojdílné kulové kohouty je možné rozebrat na 3 části a jsou vhodné pro média s obousměrným průtokem.
 • Kuželové kohouty slouží též na montáž do každé polohy, avšak nevýhodou je pracné zabrušování kuželů a nebezpečí jejich zadření. Kvůli tomu jsou nahrazované kulovými kohouty.

 

Ostatní

Nabídku naší společnosti doplňují i další druhy armatur:

 • Odvaděče kondenzátu odstraňují vzniklé kondenzáty páry. Existují 3 různá provedení – plovákové, termické, labyrintové.
 • Montážní vložky slouží na vyrovnávání montážních odchylek před montáží potrubních armatur.
 • Kompenzátory se používají na vymezení mechanických a tepelných dilatací v potrubí.
 • Filtry zachytávají mechanické nečistoty v pracovní látce.
 • Sací koše udržují sloupec vody v potrubí před čerpadlem.
 • Stavoznaky a průhledítka kontrolují výšku hladiny v nádobách a průtok médií v potrubí.
 • Poklopy slouží na zakrytí konce zemní soupravy.
 • Zemní soupravy a stojany se používají na ovládání armatur uložených v zemi nebo v šachtách.
 • Pohony jsou vhodné na ovládání armatur jiným způsobem než ručně. Pohony můžou být elektrické, pneumatické nebo hydraulické.